وبینار با موضوع : سرمایه گذاری در هلدینگ ها با سخنرانی دکتر محمدشریف ملک زاده

وبینار با موضوع : سرمایه گذاری در هلدینگ ها با سخنرانی دکتر محمدشریف ملک زاده دوشنبه 7 مهرماه 1399 از ساعت 15:30 الی 16:30