وبینار مشترک با موضوع تضمین زیست محیط سالم توسعه توریسم حلال دکتر محمد شریف ملک زاده و دکتر یورگن فوگل زمان برگزاری: سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ الی ۱۶

drsharifmalekzadeh