گزارش ویدیویی مراسم آئين تجليل و بزرگداشت پروفسور محمدشريف ملك زاده بنيان گذار و پدر علم نوين مديريت گردشگري و نظريه پرداز تئورى MFT

قرائت نامه های تجلیل و تقدیر از دکتر محمد شریف ملک زاده

ديدگاه هاى غلامعباس برزگر كارآفرين برتر روستايى صنعت گردشگري
پيام تبريك و نامه تقدير دكتر كاخا شنگليا رياست IAUP
پيام تبريك و نامه تقدير پروفسور ويلسون سيلونگ وه
صحبت هاى زهرا برزگر جوانترين راهنماى تور ايران
پيام تبريك و نامه تقدير پروفسور دونالد هاوكينز
پيام تبريك و نامه تقدير دكتر صبور خان
پيام تبريك و نامه تقدير خانم كارول مارينو مديركل گردشگرى بوگوتا كلمبيا