اعطای عنوان بنیان گذار و پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان به یک محقق ایرانی

اعطای عنوان بنیان گذار و پدر علم نوین گردشگری جهان به دکتر محمدشریف ملک‌زاده

اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان در آمریکا( نیویورک) بخاطر ثبت اولین اختراع در صنعت گردشگری و نظریه ی MFT  و تایید آن توسط UNWTO  سازمان  جهانی جهانگردی ملل متحد و دانشگاه های معتبر جهان طی یک نامه رسمی به تاریخ پانزدهم اکتبر ۲۰۲۰ به پروفسور محمد شریف ملک زاده اهل ایران زاده سیستان ، عنوان بنیان گذار  و پدر علم مدیریت نوین گردشگری جهان را اعطا نمودند.

دکتر محمدشریف ملک‌زاده دکترای مدیریت و دانشیار دانشگاه می باشد که از سوابق علمی ایشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تألیف کتاب تعاریف، مفاهیم، جاذبه‌ها و مسیرهای گردشگری با علایق ویژه در ایران
  • تألیف کتاب اقتصاد مقاومتی و برجام
  • تألیف کتاب مدیریت فرایند و کنترل کیفیت در تورهای با علایق ویژه به زبان انگلیسی
  • ثبت اولین اختراع در صنعت گردشگری جهان . این اختراع که با عنوان )) فرایند مدیریت، کنترل کیفی انواع تورها با علایق ویژه با تعیین جاذبه‌ها، مسیرها، امکانات و شاخص‌های گردشکری ((ثبت گردید مورد استقبال مجامع علمی دنیا قرار گرفت
  • و …
اعطای عنوان بنیان گذار و پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان به دکتر محمدشریف ملک‌زاده
اعطای عنوان بنیان گذار و پدر علم نوین گردشگری جهان به دکتر محمدشریف ملک‌زاده