پیشنهاد جمعی از دانشمندان و محققان خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از UN و UNWTO جهت ثبت روزی بنام پروفسور محمدشریف ملک‌زاده

عنوان پدرعلم نوین مدیریت گردشگری جهان از سوی یک محقق ایران، افتخاری بزرگ برای جامعه ی ایرانی  خارج از کشور است.

محققین ایرانی در هر جای دنیا که قرار بگیرند افتخار آفرین خواهند بود و این عنوان که از سوی IAUP  بر اساس دستاورد های ملک زاده، این دانشمند فرهیخته داده شده است، آغازگر فصل نوینی از علم مدیریت در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهان است و بر اساس گفته دکتر طالب ریفایی رئیس سابق سازمان جهانی جهانگردی ملل متحد ، این عنوان اتفاقی نبوده، بلکه مهر تاییدی بر سوابق درخشان جنابعالی می باشد که موفقیت های رهبری و مدیریت شما در طول سال ها هم به عنوان یک کارشناس حرفه ای گردشگری هم سوابق علمی شما بیانگر آن می باشد .

و در ادامه ایشان از سرمایه تجارب حرفه ای پروفسور ملک زاده در طی سالها فعالیت در تربیت مدیران فرهیخته و توانمند در آینده صنعت گردشگری بطور موثر یاد می نمودند.

بر این اساس جمعی از محققین و دانشمندان  خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از UN  و UNWTO  ، پیشنهاد نامگذاری روزی در تقویم جهانی بنام این محقق ایرانی را درخواست کردند.

ثبت روزی بنام پروفسور محمد شریف ملک زاده