نام پروفسور محمدشریف ملک زاده در فهرست برترین های علمی جهان

نام یک ایرانی در فهرست برترین های علمی جهان

نام پروفسور محمدشریف ملک زاده عضو هیئت علمی دانشگاه، اولین مخترع صنعت گردشگری جهان، بنیان گذار و پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان در فهرست برترین های علمی جهان قرار گرفت. روز دوشنبه 26 آبان ماه 1399 ساعت 15 روز مهمی برای ایران اسلامی است، اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان و اعضای بلند پایه سازمان جهانی جهانگردی ملل متحد و دانشگاه های مطرح جهان از جمله دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا ، کیوتو ژاپن ،دانشگاه سیاس چین ، دانشگاه هولوا اسپانیا و دانشگاه های بزرگ جهان و جمعی از دانشمندان و محققین ایرانی و خارجی در تجلیل از پروفسور ملک زاده حضور و پیام رسمی ارائه خواهند داد و در این مراسم که بصورت زنده پخش خواهد شد. گفتگویی تخصصی توسط دانشمندان از تئوری MFT پروفسور محمد شریف ملک زاده انجام خواهد شد و در پایان هنرمندان ایرانی مراسمی را به افتخار ایشان برگزار می نمایند.