پیام رسمی و تقدیر رئیس جمهور اسبق جمهوری اکوادور به محمدشریف ملک‌زاده

متن پیام روزالیا آرتئاگا سرانو
رئیس جمهور اسبق  جمهوری اکوادور بدین شرح است.

♦️به رسمیت شناختن جناب عالی به عنوان اولین مخترع جهان و پدر علم مدیریت گردشگری مدرن و همچنین تئوری MFT
را تبریک می گوییم.

♦️این جایزه از زحمات بیدریغ شما که به نفع صنعت گردشکری بوده است تقدیر می‌کند . تغییراتی که شما در این بخش اعمال کرده اید ، آن را به یکی از ستون های اصلی کشور خود تبدیل کرده است.
بیماری کرونا سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر ، حمایت از بهبود این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است ، که تأثیر زیادی در افزایش اشتغال دارد.
من احساس خود را راجع به ملاحظاتم برای شما ارسال می کنم.

با احترام،
روزالیاآرتئاگاسرانو
رئیس جمهور اسبق جمهوری اکوادور