ستادهای مردمی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دکتر ملک زاده در ۳۱ استان کشور به صورت خودجوش تشکیل شده است

به گزارش روابط عمومی سازمان بین المللی سیتی وان و به نقل از سایت خبری اقتصادی برتر، تشکیل ستاد مردمی انتخابات پروفسور ملک زاده در استان‌های مختلف کشور حرکتی کاملا مردمی و خودجوش می باشد که مقدماتی برای حضور دکتر ملک زاده برای انتخابات ریاست جمهوری میباشد.
افراد یا گروه های تشکیل دهنده این ستاد همانگونه که از اسم آن برمی‌آید متشکل از همه اقشار و گروه ها می باشد و گرایش‌های مختلفی در آن دیده می‌شود.
این ستاد به منظور دعوت و استقبال از حضور سبز ایشان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می باشد.