بازديد و اهداى نشان استاندارد بين المللى گردشگرى حلال به خانه مردم شناسى بوميان

بازديد و اهداى نشان استاندارد بين المللى گردشگرى حلال به خانه مردم شناسى بوميان جزيره كيش توسط دكتر محمدشريف ملك زاده رئيس سازمان جهانى گردشگرى حلال(GHTO)