امروز روز ایران ، روز افتخار ایران

به گزارش آرمان شرق بر اساس مستندات و اسناد دریافتی دانشمندی از ایران به عنوان پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان انتخاب شده است. این انتخاب بر اساس تجربه و دانش و تایید IAUP   و دانشگاه های معتبر جهان به دانشمند فرزانه پروفسور محمد شریف ملک زاده اعطا شده است.
بر خود لازم دانستیم به عنوان یک پایگاه خبری از اطلاع رسانی رسانه ها و خبرگزاری ها جهت این افتخار بین المللی تشکر نماییم  و متعاقبا مراسمی در روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹ جهت تجلیل برگزار خواهد شد.

آرمان شرق http://armanshargh.ir/?p=58809

پروفسور محمد شریف ملک زاده