مستند رد پای تلاش نگاهی به زندگی دکتر محمدشریف ملک زاده
کتاب گردشگری با علایق ویژه | تدوین و تالیف: دکتر محمد شریف ملک زاده

گردشگری با علایق ویژه

گردشگری ورزشی و ماجراجویانه

گردشگری طبیعت گردی

گردشگری فرهنگی

گردشگری مذهبی / معنوی

گردشگری درمانی و سلامت

گردشگری رویدادها (وقایع)

گردشگری تجاری

گردشگری دریایی

گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک)

گردشگری علمی

گردشگری معیشتی

گردشگری داوطلبانه

گردشگری آموزشی

گردشگری در مسیرهای خاص (بر اساس سفرنامه)

سایر تورها

انواع گردشگری

گردشگری سلامت

گردشگری درمانی و بهداشتی

گردشگری ماجراجویانه

گردشگری از مناظق بکر

گردشگری تجاری

گردهمایی ‌های تجاری و نمایشگاهها

گردشگری طبیعت ‌گردی

مشاهده مناظرطبیعی

گردشگری ورزشی

گردشگری ورزشی با علایق ویژه

گردشگری مناسبتی (رویدادها)

گردشگری با توجه به مناسبت‌ های مهم

دکتر آلفونسو فارگاس سانچز : استاد تمام دانشگاه هولوا

در جایگاه نماینده دانشگاه هولوا بعنوان عضو وابسته سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) موجب مسرت اینجانب است که مراتب تبریک خود را بخاطر دریافت جایزه و گواهی شایسته به موسسه آموزش عالی تحت مدیریت جنابعالی تقدیم نمایم …

پروفسور کایی چوون : رئیس دانشکده و استاد مسئول

موجب افتخار و سعادت اینجانب است تا تبریکات خود را بابت دریافت اولین جایزه طبقه بندی شده بین المللی برای گواهی ثبت اختراع در گردشگری تحت عنوان فرایند مدیریت و کنترل کیفیت تورهای گوناگون علائق ویژه را خدمت جنابعالی تقدیم نمایم.…

طالب رفیع : دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی

تمایل دارم تبریکات خود بابت دریافت اولین گواهینامه معتبر بین المللی ثبت اختراع گردشگری در ایران تقدیم نمایم که به سپاس شناسایی و قدردانی از رهبری مثال زدنی جنابعالی می باشد.…

همکاران و شرکای تجاری