در این کتاب مطالبی در 22 موضوع اصلی میخوانیم که از جمله ی آن می توان به ترتیب به این موارد اشاره کرد:

 مفهوم و تعاریف مربوط به فرسودگی شغلی

 اهمیت بررسی فرسودگی شغلی در سازمان

 ابعاد فرسودگی شغلی

نشانه ها و شاخصه های فرسودگی شغلی

مراحل افسردگی شغلی

 چه عواملی سبب فرسودگی شغلی در کارکنان می شود؟

فرسودگی شغلی در محیط های کاری

نشانه ها و علایم فرسودگی شغلی

شاخص ها و نشانه های فرسودگی شغلی

شیوه های پیشگیری از فرسودگی شغلی

راه های پیشگیری از فرسودگی شغلی

راه های مقابله با افسردگی شغلی از سوی فرد مبتلا

و…

مقدمه ای بر این کتاب:

محیط بشر شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هر کدام بر سلامتی بشر تاثیر گذار است، یکی از این عوامل محل کار است چرا که زندگی روزانه هر فرد تا حدود بسیار صرف اشتغال به کار می شود.

واقعیت این است که کیفیت کار هر فرد با روحیات او رابطه دارد . گاهی وقت ها فشارهای روانی در محل کار آنقدر زیاد است که از تحمل فرد خارج است به طوری که احساس می شود فرد بدرد آن کار نمی خورد . در این حالت فرد نگرش منفی نسبت به خود و شغل خود پیدا می کند و سلامت عمومی اش به خطر می افتد…

بطور کلی فرسودگی شغلی به خستگی ناشی از فشار های موجود در محل کار، نفس کار و همچنین علایم و حالات تحلیل رفتگی قوا، سرخوردگی و گوشه گیری در کارکنان گفته می شود

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید