وبینار با موضوع کرونا و آینده آموزش با سخنرانی دکتر محمدشریف ملک زاده

نظام آموزشی ما نتوانسته محصولاتی عرضه کند که در موقعیت های گوناگون از طریق ابداع و نو آوری به تولید دانش و تکنولوژی مبادرت کند و مشکلات اقتصادی و فرهنگی را حل کند

دانش آموزان و دانشجویان فقط یادگیرنده نباید باشند بلکه باید خالق دانش هم باشند.

فناوری اطلاعات در آموزش محدود به بکارگیری سخت افزار و نرم افزار نیست بلکه تغییر فرهنگ یاد دهی و یادگیری لازمه فناوری اطلاعات است.

در سیستم آموزشی متناسب با هزاره سوم ؛ هدف فقط یادگیری محتوا نیست بلکه پرورش دادن دانش آموزان و دانشجویان به عنوان افراد نقاد ؛ خود رهبر ؛ متفکران مشارکت جو و یاد گیرنده است.

نظام آموزشی ما برای استفاده از شالوده ابزارهای فناوری اطلاعات باید چهار اولویت را در نظر بگیرد

اول : بررسی نیاز به استفاده از ابزارهای ارتباطاتی در قالب یک سند راهبردی برای ۳۱ استان

دوم : تنظیم فناوری های مناسب

سوم: توجه به آموزش های فنی

چهارم : بررسی نیاز های مربوط به ایجاد زیر بناهای ارتباطاتی منسجم

در این دوره که عصر دانایی و دانش محوری است. هر دولتی باید به تدوین برنامه اجرایی جهت حمایت کاربرد فناوری های نوین با هدف ارتقا در مدارس و مراکز آموزشی و پژوهشی اقدام نماید.

بازنشر وبینار دکتر محمدشریف ملک زاده با موضوع کرونا و آینده آموزش در سایر رسانه ها

نماشا   تماشا     نمایش    mp4.ir

وبینار کرونا و آینده آموزش

دکتر محمد شریف ملک زاده