این هفته با کتاب زندگینامه پروفسور محمد شریف ملک زاده تالیف شورای نویسندگان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام

در این کتاب می‌خوانیم:

چکیده شرح حال

نگاهی بر خاطرات کودکی و نوجوانی

خاطرات ایام تحصیل و بزرگسالی

ویژگی‌های اخلاقی

ازدواج و فرزندان

اساتید و معلمان

جوایز و نشان‌ها

آثار مکتوب و غیر مکتوب

کتاب‌های در دست چاپ

فعالیت‌های اجتماعی

فعالیت‌های تحقیقاتی

به روایت دیگران

نظرات و دیدگاه‌های خاص

گذری کوتاه بر اندیشه‌ها و آثار علمی

به همران ضمائم و عکس‌ها