قبل از هر چیز مایلم از دعوت محبت آمیز جنابعالی تشکر نمایم و مراتب تبریکات خود را به جناب آقای دکتر ملک‌زاده به خاطر دریافت اولین جایزه بین المللی گواهی ثبت اختراع گردشگری در ایران تقدیم نمایم .

دکتر عبدالحق محتاج
انستیتو عالی گردشگری تانگر مراکش