باشد که سا 2023 سالی پر از رفاه ، سلامتی و صلح و آرامش باشد.

باشد که سال 2023 سالی پر از رفاه ، سلامتی ، صلح و آرامش برای همگان به ارمغان بیاورد.

 

زندگینامه پروفسور محمد شریف ملک زاده تالیف شورای نویسندگان با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام: