شمال شرق دماوند

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : تهران 80 سه شهریور – مهر کمپینگ، پناهگاه
جاذبه ها : دره یخار
مسیر : تهران – روستای گزنک – دره یخار
ملاحظات: همراه داشتن تجهیزات و آشنایی با فنون و مهارتهای یخ ‌نوردی لازم است.

میگون

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : تهران 50 یک زمستان کمپینگ
جاذبه ها : این دیوارة یخی به همت کوهنوردان ایجاد شده است.
مسیر : تهران – لشکرک – رودبار قصران – دیواره یخ نوردی میگون
ملاحظات: به همراه داشتن تجهیزات و آشنایی با فنون و مهارتهای یخ‌ نوردی لازم است.

سبلان

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : اردبیل 110 چهار شهریور- مهر کمپینگ، پناهگاه
جاذبه ها : مناظر طبیعی پیرامون
مسیر : اردبیل – مشکین‌شهر – لاهرود – یخچال شمالی سبلان
ملاحظات: به همراه داشتن تجهیزات و آشنایی با فنون و مهارتهای یخ‌ نوردی لازم است.

قله دماوند

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : همدان 5 یک زمستان رستوران – سرویس بهداشتی
جاذبه ها : مجموعه آثار فرهنگی و تاریخی منطقه همدان و عباس‌آباد
مسیر : همدان – عباس‌آباد – آبشار یخ زده گنجنامه
ملاحظات: به همراه داشتن تجهیزات و آشنایی با فنون و مهارتهای یخ‌ نوردی لازم است.