گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک)

مناطق جنگی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک) مناطق جنگی (راهیان نور) منطقة عملیاتی فتح ‌المبین اندیمشک
منطقة عملیاتی طریق ‌القدس بستان
مناطق عملیاتی والفجر مهران، پیرانشهر
مشهد‌ شهید چمران دهلاویه

مناطق وقوع حوادث طبیعی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک) مناطق وقوع حوادث طبیعی بازدید از ارگ بم پس از زلزله شهرستان بم
بازدید از شکاف ناشی از زلزله قله درفک
بازدید از آثار خشکسالی دریاچة بختگان
بازدید از آثار خشکسالی دریاچة هامون

محل تولد، زندگی و مقبرة مشاهیر

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک) محل تولد، زندگی و مقبرة مشاهیر مقبرة بایزید بسطامی شاهرود، بسطام
مقبرة ابوالحسن خرقانی سمنان، قلعه ‌نو خرقان
زادگاه یغمای جندقی سمنان، جندق
زادگاه فایز بوشهر، دشتستان

نبرد‌گاه ‌های تاریخی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک) نبرد‌گاه ‌های تاریخی چالدران خوی
آورد‌گاه لطفعلی‌خان زند کرمان، ارگ ‌بم
آوردگاه شاهوردی‌ خان لر با شاه ‌عباس صفوی خرم ‌آباد، خرم ‌آورد
آورد‌گاه دلیران تنگستان بوشهر، دشتستان