گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک)

ردیف گروه علائق ویژه نام جاذبه ها و زیرمجموعه هر گروه
1 مناطق جنگی (راهیان نور) عملیات فتح ‌المبین، طریق ‌القدس، والفجر و مشهد‌ شهید چمران
2 محل تولد، زندگی و مقبرة مشاهیر مقبرة بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، یغمای جندقی و فایز
3 نبرد‌گاه‌ های تاریخ چالدران، ارگ بم، خرم آورد و دشتستان