گردشگری معیشتی

نوع: گردشگری معیشتی گروه: زندگی‌ در روستا

گردشگران را می‌توان در قالب تور به روستا‌های اطراف شهر‌های بزرگ هدایت کرد تا آنها در خانه‌ های روستایی اقامت کنند و به کارهای روزانه روستاییان بپردازند، شیر بدوشند،کشاورزی کنند و دام ‌ها را به چرا ببرند و خانه ‌ها را تعمیر کنند. این سفر برای ساکنان شهر‌ها بسیار جالب ‌توجه است.

نوع: گردشگری معیشتی گروه: باغبانی در اطراف شهر

در بسیاری از کشور‌ها مردم در اطراف شهرها، زمینی را تهیه می‌کنند و در مواقع فراغت و آخر هفته به آنجا می‌روند و سبزیکاری و باغبانی و کشاورزی می‌کنند. این سفرها برای کسانی که در شهر‌ها زندگی می‌کنند، آرامش روحی و معنوی به همراه خواهد داشت.

نوع: گردشگری معیشتی گروه: کشاورزی در روستا

برگزاری این تور‌ها به مناطقی که کشاورزی و باغداری در آنها مرسوم است قابل اجرا خواهد بود. گردشگران با شرکت در این تور‌ها می‌توانند با جامعة کشاورزی و سنتی ایران و همچنین با فرهنگ و سبک زندگی روستاییان آشنا شوند.

نوع: گردشگری معیشتی گروه: دامداری/ چوپانی

گردشگران به روستا‌ها و مکان ‌های استقرار عشایر و حتی در مسیر کوچ عشایر می‌روند و در کار دامداری و پخت ‌و ‌پز، تهیة غذا، شیر ‌دوشیدن، بافت قالی و … کمک می‌کنند.

نوع: گردشگری معیشتی گروه: صید با لنج‌ های سنتی

گردشگران می‌توانند از سواحل خلیج ‌فارس بر لنج‌ های صید سنتی سوار شوند و در سفر‌های چند‌ روزه همراه با ناخدا و کارکنان لنج به میان دریا بروند و در صید ماهیان و آبزیان مشارکت کنند.