گردشگری دریایی

ردیف گروه علائق ویژه نام جاذبه ها و زیرمجموعه هر گروه
1 سواحل و جزایر خلیج ‌فارس سواحل خلیج فارس، دریای عمان و جزایر قشم و هرمز
2 سفر با کشتی و لنج بندرعباس به قشم، بوشهر به سواحل و چابهار به خلیج گواتر
3 تماشای دلفین‌ ها جزایر کیش و قشم
4 تماشای لاک‌ پشت‌ ها تخم گذاری و از تخم‌ بیرون آمدن لاک ‌پشت ‌ها در قشم
5 سواری با قایق کف ‌شیشه ‌ای جزایر کیش و قشم
6 تماشای نهنگ ‌ها کاری بسیار تخصصی و نیازمند برنامه ریزی حرفه ای است.