گردشگری دریایی

سواحل و جزایر خلیج ‌فارس

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری دریائی سواحل و جزایر خلیج ‌فارس سواحل خلیج فارس ‌بوشهر تا خلیج گواتر
جزایر قشم و هرمز بندر‌عباس، قشم، هرمز
سواحل دریای عمان چا‌بهار، بریس، پسا‌بندر، گواتر

سفر با کشتی و لنج

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری دریائی سفر با کشتی و لنج بندرعباس – قشم بندرعباس – قشم
بندر بوشهر- سواحل نوار سواحل بوشهر
چابهار – خلیج گواتر چا‌بهار، بریس، گواتر

تماشای دلفین‌ ها

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری دریائی تماشای دلفین‌ ها جزیرة کیش سواحل جزیرة کیش
جزیرة قشم قشم و هنگام

تماشای لاک پشت‌ ها

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری دریائی تماشای لاک پشت‌ ها تخم‌ گذاری لاک‌پشت ‌ها ساحل شیب‌ دراز قشم
از تخم‌ بیرون آمدن لاک ‌پشت ‌ها ساحل شیب‌ دراز قشم

سواری با قایق کف‌ شیشه‌ای

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری دریائی سواری با قایق کف‌ شیشه‌ای جزیرة کیش سواحل جزیرة کیش
جزیرة قشم سواحل جزیرة قشم