گردشگری درمانی و سلامت

ردیف گروه علائق ویژه نام جاذبه ها و زیرمجموعه هر گروه
1 عمل‌ زیبایی بیمارستانهای تخصصی تهران، قشم، شیراز و کیش
2 جراحی تخصصی بیمارستانهای تخصصی تهران، قشم، شیراز و مشهد
3 دندانپزشکی مراکز دندانپزشکی تهران، قشم و شیراز
4 آبگرم و آب‌معدنی سرعین، سادات محله، گنو و دهلران
5 لجن درمانی قوشچی مجتمع باری و بندر شرفخانه
6 نمک ‌درمانی معادن نمک زنجان، چابهار، قشم و دریاچه نمک
7 دهکده‌ های سلامت چالدره، چادگان، سرعین و دربندسر
8 تور‌های درمانی روانکاوانه درمناطق بسیار خلوت بویژه بیابانها