گردشگری درمانی و سلامت

1-6) عمل های زیبائی

نوع: گردشگری درمانی و سلامت گروه:

عمل‌ زیبایی

عمل ‌ زیبایی 1 بیمارستان ‌های مشهور و خصوصی تهران
2 بیمارستان های قشم
3 بیمارستان های شیراز
4 بیمارستان های کیش

نوع: گردشگری درمانی و سلامت گروه: جراحی تخصصی

تمام بیمارستان ‌های خصوصی و بزرگ تهران آمادة پذیرش جهانگردان خارجی هستند و در سال ‌های اخیر به‌ ویژه توریست‌ های حوزة سواحل جنوبی خلیج ‌فارس استقبال خوبی از انجام اعمال جراحی در بیمارستان‌ های تهران داشته‌ اند. در این زمینه بیمارستان‌ های قشم و شیراز هم سوابق و فعالیت خوبی از خود بر جا گذاشته ‌اند.

نوع: گردشگری درمانی و سلامت گروه: دندانپزشکی

تمام مراکز دندانپزشکی خصوصی و بزرگ تهران آمادة پذیرش جهانگردان خارجی هستند و در سال‌های اخیر به ‌ویژه توریست‌ های حوزة سواحل جنوبی خلیج ‌فارس استقبال خوبی از انجام اعمال جراحی در بیمارستان های تهران داشته ‌اند. در این زمینه مراکز و بیمارستان ‌های قشم و شیراز هم سوابق و فعالیت خوبی از خود بر جا گذاشته ‌اند.

نوع: گردشگری درمانی و سلامت گروه: آبگرم و آب ‌معدنی

آبگرم و آب‌ معدنی 1 آبگرم سر‌عین اردبیل سرعین
2 آبگرم سادات ‌محله رامسر رامسر
3 آبگرم گنو بندرعباس بندرعباس
4 آبگرم دهلران دهلران سه کیلومتری دهلران

نوع: گردشگری درمانی و سلامت گروه: لجن درمانی

لجن درمانی 1 ارومیه قوشچی مجتمع باری
2 دریاچه ارومیه بندر شرفخانه

نوع: گردشگری درمانی و سلامت گروه: نمک‌ درمانی

نمک‌ درمانی 1 دریاچه نمک قم
2 معادن نمک زنجان زنجان
3 معادن نمک چا‌بهار چابهار
4 معادن نمک قشم قشم

نوع: گردشگری درمانی و سلامت گروه: دهکده‌های سلامت

دهکده‌های سلامت 1 چالدره تنکابن بین دره‌ های 2000 و 3000
2 چادگان اصفهان مناظر زیبای دریاچة سد زاینده ‌رود
3 سر‌عین اردبیل

مراکز آبدرمانی

4 در‌بند‌سر تهران رودبار قصران

نوع: گردشگری درمانی و سلامت گروه: تور‌های درمانی روانکاوانه

این تور‌ها به ابتکار آژانس ‌ها و همراه ‌داشتن روانکاو قابل اجراست. معمولاً این تور‌ها در مناطق کاملاً خلوت طبیعی