گردشگری درمانی و سلامت

1-6) عمل های زیبائی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری درمانی و سلامت عمل های زیبائی بیمارستانهای تخصصی مشهد، تهران، شیراز
بیمارستانهای تخصصی جزایر قشم و کیش

2-6) آبگرم و آبمعدنی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری درمانی و سلامت آبگرم و آبمعدنی سرعین اردبیل، سرعین
سادات محله رامسر
گنو بندرعباس
دهلران ایلام، دهلران

3-6) لجن درمانی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری درمانی و سلامت لجن درمانی قوشچی، مجتمع باری ارومیه
بندر شرفخانه دریاچه ارومیه

4-6) نمک درمانی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری درمانی و سلامت نمک درمانی دریاچه نمک قم
معادن نمک زنجان، چابهار، قشم

5-6) دهکده های سلامت

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری درمانی و سلامت دهکده های سلامت چالدره تنکابن
چادگان اصفهان
سرعین اردبیل
دربندسر تهران