یپیش بینی پروفسور محمد شریف ملک زاده در تیر ماه ۱۳۹۹ در خصوص جهش کرونا در پایان سال ۲۰۲۰

پیش بینی دانشمند ایرانی پروفسور محمد شریف ملک زاده در تیر ماه ۱۳۹۹ در خصوص جهش کرونا در پایان سال ۲۰۲۰

پروفسور محمد شریف ملک زاده در تیر ماه سال جاری در خصوص جهش کرونا در پایان سال ۲۰۲۰ گفت: با جهش کرونا باید خدمات به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد.

یک دانشمند ایرانی جهش ویروس کرونا را پیش بینی کرده بود. پیش بینی دانشمند ایرانی پروفسور محمد شریف ملک زاده در خصوص جهش ویروس کرونا در تیر ماه سال جاری بیان شد.

بازنشر خبر در رسانه های رسمی و معتبر

پیش بینی دانشمند ایرانی پروفسور محمد شریف ملک زاده در تیر ماه ۱۳۹۹ در خصوص جهش کرونا در پایان سال ۲۰۲۰

تلگرام رسمی سازمان سیتی وان

اقتصاد ملی

تجارت گردان

تجارت آوا

سایت خبرگزاری پانا

سایت خبری اقتصاد گردان

اقتصاد ملی

اخبار نوین

ایران اکونومیست

روزنامه تماشا