پیام دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی به دکتر محمد شریف ملک زاده

جناب آقای دکتر ملک زاده

تمایل دارم تبریکات خود بابت دریافت اولین گواهینامه معتبر بین المللی ثبت اختراع گردشگری در ایران تقدیم نمایم که به سپاس شناسایی و قدردانی از رهبری مثال زدنی جنابعالی بر یک گروه پژوهشی 30 نفره در دانشگاه عدالت تحت عنوان فرایند مدیریت و کنترل کیفیت تورهای گوناگون با علائق ویژه به جنابعالی اهدا شده است.

این جایزه اتفاقی نبوده بلکه تاییدی بر سوابق درخشان جنابعالی می باشد که موفقیتهای رهبری و مدیریت شما در حلول سالها هم به عنوان یک کارشناس حرفه ای گردشگری و هم به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین سوابق شما به عنوان معاون رئیس جمهور ایران بیانگر آن می باشد.

اعتبار و جایگاه بین المللی ایران به عنوان سرزمین فرهنگ را به تنهایی نمی توان به مواهب طبیعی و تلاشهای انسانی آن در طول تاریخ محدود دانست که آثار و نتایج آن در شهرهایی مانند اصفهان و شیراز به نمایش درآمده اند .

این جایگاه و عنوان در نتیجه نگرش مدیریتی آینده نگر و الهام بخش مدیرانی مانند جنابعالی حاصل شده است که قادر بوده اند به بهره گیری از سرمایه داراییهای فرهنگی ملموس و ناملموس نسبت به ساخت صنعت گردشگری ایران اقدام نمایند.

در این جایگاه شایسته که در دانشگاه عدالت مشغول به فعالیت هستید اطمینان دارم که با سرمایه تجارب حرفه ای که در طول سالها فعالیت به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کسب نموده اید می توانید در راه تربیت مدیران فرهیخته و توانمند در آینده صنعت  گردشگری به طور موثر عمل نمایید.

بسیار دوست میداشتم که در مراسمی که دانشگاه عدالت به افتخار جنابعالی در تاریخ 9 آوریل 2015 برنامه ریزی کرده است حضور می یافتم و در جمع کارشناسان سخنرانی می کردم،اما متاسفانه مراسم شما با دیدار رسمی اینجانب از کشور بلاروس همزمان شده است .

با این وجود امیدوارم مراسم شما با موفقیت برگزار شده و بار دیگر تمایل دارم تبریکات خود را بابت دریافت این جایزه شایسته تقدیم نمایم .

با تقدیم گرمترین درودهای شخصی  

طالب ریفایی

دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی