تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی راهکار توسعه اقتصادی است

پروفسور محمد شریف ملک زاده گفت: اقدامات دولت در ۸ سال گذشته به دلیل ضعف دیپلماسی منحر به افزایش تورم و بی ارزشی پول ملی شد که در شرایط کنونی برای جبران این ضعف می تواند پیشنهاد تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی به عنوان راهکاری برای توسعه اقتصادی را اجرا کند.

معاون سابق رئیس جمهور دولت دهم با اشاره به اینکه چند سال اخیر دولت در حوزه بین الملل تنها روی برجام و تحریم ها متمرکز بوده است، گفت: تکرار این واژه در فضای بین الملل تبعات زیادی ندارد و به معنای محکوم کردن خودمان است و این نشانه ضعف دیپلماسی در دولت است.
پروفسور محمد شریف ملک زاده با بیان اینکه در حال حاضر اگر قرار است با کشورهای دیگر تعاملات خود را توسعه دهیم باید دیپلماسی ضعیف را کنار بگذاریم، افزود: ایران ظرفیت آن را دارد که از بنیانگذاران اتحادیه واحد کشورهای اسلامی با پول واحد باشد تا در مقابل اتحادیه اروپا کنشگر باشد و تعاملات اقتصادی ایجاد کند.
او تصریح کرد: رویکرد اتحادیه واحد کشورهای اسلامی با پول یا ارز دیجیتال واحد نه تنها عامل توسعه اقتصادی می شود می تواند زمینه های توسعه سیاسی، فرهنگی و … را به همراه داشته باشد
پروفسور محمدشریف ملک زاده با بیان اینکه در چند سال گذشته با پیگیری اقتصاد درونزا یا اقتصاد مقاومتی می توانستیم یک دیپلماسی منطقی ایجاد کنیم، تصریح کرد: در حالی دولت ادعا می کند که دیپلماسی قوی در حوزه بین الملل داشته که اقداماتش در چند سال گذشته بیشترین بار تورمی را برای کشور به همراه داشته و ارزش پول ملی کشور از بین رفته است، در حالی که در صحبت های رهبر معظم انقلاب بارها سند و راهبرد توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای مطرح شده بود و دولت باید بر مبنای همین سیاست عمل می کرد، بنابراین در شرایط کنونی اگر دولت ادعا می کند در دیپلماسی موفق بوده باید در ادبیات نسبت به واژه موفقیت تجدید نظر کرد.

بازنشر خبر در رسانه های رسمی و معتبر

سایت خبری اقتصاد ملی

سایت خبری اقتصادی برتر

روزنامه مردم سالاری 18 اردیبهشت

آپارات