تسهیل توسعه تجارت خارجی شامل سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی جهت کاهش هزینه، زمان و عدم قطعیت مرتبط با تجارت بین‌الملل است که البته ابزارهای سنتی تجارت اعم از تعرفه‌ها، سهمیه واردات و سایر موانع غیرتعرفه‌ای مشابه را شامل نمی‌شود. تسهیل و توسعه تجارت خارجی طیف متنوعی از اقداماتی از قبیل بهینه‌سازی مبادی ورود و خروج کالا، ساده‌سازی و همنواسازی رویه2ها و دستورالعمل‌های مرتبط با تشریفات گمرکی و سایر تشریفات قانونی در حوزه‌های تجارت، بانک، بیمه، حمل و نقل و غیره، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک و ارتقاء صنعت حمل و نقل و لجستیک، به کارگیری فناوری‌های جدید اصلاح و پیاده‌سازی معاهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه تجارت و حمل و نقل و نظیر آن را دربرمی‌گیرد.

در این کتاب می‌خوانیم:

فصل اول: مروری بر چشم‌انداز تجارت خارجی ایران

فصل دوم: مکانیزم‌ها و روش‌های موثر در تسهیل و توسعه تجارت خارجی

فصل سوم: آثار و موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی WTO