در این کتاب می‌خوانیم

فصل اول: اقتصاد

فصل دوم: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

فصل سوم: تاریخچه نفت ایران

فصل چهارم: سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در خصوص انرژی

فصل پنجم: برنامه راهبردی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت ایران

لینک دانلود