درباره کتاب

پرسشگری و پاسخگویی مانند هر اقدام دیگری باید دارای ضابطه و قانونمند باشد. در ایران قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی تدوین و تصویب شده است که شرایط و ضوابط نظارت بر مسئولین و مأمورین دولت را که از مقدمات پاسخگویی است تشریح کرده و برشمرده است. این قوانین و آیین‌نامه‌ها متفرق و پراکنده هستند و به همین دلیل تدوین و تصویب نظام جامع نظارت و پاسخگویی کاملا ضروری است. لیکن برای ساماندهی و هماهنگی مراجع نظارتی و پی بردن به خلأهای قانونی و احتمالا حمایت‌های مالی از مراجع بازرسی و نظارت، چاره‌ای نیست به جز این‌که ابتدا همین قوانین متفرق گردآوری شده، قلمرو فعالیت نهاهای نظارتی مورد مطالعه قرار گیرد و سپس عوامل احتمالی ضعف نظام بازرسی مشخص شود. لذا در این کتاب نویسندگان تلاش نموده‌اند تا قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های متعدد شناسانده و قواعد نحوه رجوع به مراجع بازرسی و نظارت را بررسی نمایند.

 

در این کتاب میخوانیم:

فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص مبارزه با فساد

نظارت رهبری

نظارت قوه مقننه

نظارت قوه مجریه

نظارت قوه قضائیه

سایر قوانین و مقررات