علم کوه

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : تهران 250 هفت تابستان کمپینگ – پناهگاه
جاذبه ها : بلندترین دیواره ایران
مسیر : تهران – مرزن‌آباد – حسن‌کیف – رودبارک – قرارگاه فدراسیون – دیواره علم کوه
ملاحظات: داشتن تجهیزات و دانش فنی سنگ‌ نوردی لازم است.

بند یخچال

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : تهران دربند یک بهار – تابستان – پاییز کمپینگ – پناهگاه
جاذبه ها : دیواره اسپیلت
مسیر : تهران- دربند – بند یخچال
ملاحظات: شروع سنگ‌ نوردی نوین در ایران از این منطقه بوده است.

بیستون

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : کرمانشاه 15 یک تابستان هتل
جاذبه ها : آثار تاریخی بیستون
مسیر : کرمانشاه – بیستون
ملاحظات: برنامه تور می‌‌تواند با دیدار از کردستان ترکیب شود.

شازند – دیواره لجور

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : اراک 40 دو تابستان کمپینگ
جاذبه ها : جلوه‌های زندگی روستایی در جنوب غربی اراک
مسیر : اراک – شازند – دیواره لجور
ملاحظات: دیدار از منطقه حفاظت‌ شده هفتاد قله می‌‌تواند با تور ترکیب شود.