سایر تورها

1-15) سفر با مشاهیر

نوع علائق ویژه

گروه علائق ویژه

نام جاذبه و مقصد سفر

سایر تورها

سفر با مشاهیر

تور برای دیدار و آشنایی با سبک زندگی مشاهیر، هنرمندان و ورزشکاران

2-15) تور‌های تشویقی

نوع علائق ویژه

گروه علائق ویژه

نام جاذبه و مقصد سفر

سایر تورها

تور‌های تشویقی

تور برای تشویق جهت آشنائی و تبادل اطلاعات کارمندان شرکت‌ ها و ارگان ‌ها

3-15) تور‌های خبر‌نگاری

نوع علائق ویژه

گروه علائق ویژه

نام جاذبه و مقصد سفر

سایر تورها

تور‌های خبر‌نگاری

دعوت از خبرنگاران جهت تبلیغ و پوشش خبری یک رویداد بطور کامل و تخصصی

4-15) تور‌های آشناسازی

نوع علائق ویژه

گروه علائق ویژه

نام جاذبه و مقصد سفر

سایر تورها

تور‌های آشناسازی

دعوت از مدیران دفاتر مسافرتی، مسئولین گردشگری و خبرنگاران جهت تبلیغ، پوشش خبری و معرفی جاذبه های کشور

5-15) سفر‌های سیاسی

نوع علائق ویژه

گروه علائق ویژه

نام جاذبه و مقصد سفر

سایر تورها

سفر‌های سیاسی

دعوت از مقامات عالیرتبه و رسانه ‌ها برای حضور در مناسبتهای مهم تاریخی و شرکت در همایشها و اجلاس سران

6-15) بازدید از مراکز هسته‌ای

نوع علائق ویژه

گروه علائق ویژه

نام جاذبه و مقصد سفر

سایر تورها

بازدید از مراکز هسته‌ای

دعوت از رسانه ها، نخبگان جامعه،

مقامات عالیرتبه خارجی و داخلی توسط سازمان انرژی اتمی جهت بازدید از مراکز هسته‌ای و آشنائی با پیشرفتها و تکنولوژی مراکز هسته‌ای علمی کشور

7-15) تحصیل در ایران

نوع علائق ویژه

گروه علائق ویژه

نام جاذبه و مقصد

مسیر سفر

سایر تورها

تحصیل

در ایران

حوزة علمیة قم

شهر مقدش قم

دانشگاههای تهران

تهران

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

قزوین

نمایندگی دانشگاه‌های معتبر

جزیره کیش

8-15) تور ماه عسل

نوع علائق ویژه

گروه علائق ویژه

نام جاذبه و مقصد

مسیر سفر

سایر تورها

تور ماه عسل

کیش

جزیره کیش

قوشچی

ارومیه، قوشچی

قشم

جزیره قشم

رامسر

رامسر

کلاردشت

مرزن آباد، کلاردشت

جنگل‌های دو‌هزار و سه‌ هزار

چالوس، تنکابن