به زودی ….

رونمایی از سردیس پروفسور محمدشریف ملک‌زاده نظریه‌پرداز تئوری MFT، بنیانگذار و پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان از طرف IAUP و UNWTO