پیست اسکی دیزین

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : تهران 120 یک زمستان- اوایل بهار هتل، مدرسه اسکی
جاذبه ها : یکی از بزرگ ‌ترین پیست‌های اسکی خاور‌میانه
مسیر : تهران – کرج – گچسر – دوراهی گاجره – دیزین
ملاحظات: مربی و لوازم اسکی جهت اجاره و خرید موجود است.

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : تهران 50 یک زمستان هتل
جاذبه ها : پیست کاملاّ استاندارد برای مسابقات حرفه ‌ای و دارای پیست شب
مسیر : تهران – فشم – شمشک
ملاحظات: برای هرگونه مسابقات حرفه ‌ای مناسب است.

پیست اسکی توچال

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : تهران توچال یک اواخر پاییز تا اوایل خرداد هتل
جاذبه ها : منظرة قلة بر‌فگیر توچال و امکان اسکی تا اواخر بهار
مسیر : تهران – دربند – توچال
ملاحظات: مکانی مناسب برای کوهنوردان و طرفداران اسکی آماتوری.

پیست اسکی کوهرنگ

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : شهرکرد کوهرنگ یک زمستان هتل
جاذبه ها : منطقه عمومی برای اسکی وحشی نیز مناسب است.
مسیر : شهرکرد – چلگرد – کوهرنگ
ملاحظات: توصیه می شود تور با برنامه های جنبی دیگر ترکیب شود.

گروه: اسکی – زیرگروه: اسکی کوهستان

زاگرس مرتفع- محدوده استان لرستان

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : الیگودرز خط‌الراس‌های پیرامون پنج زمستان کمپینگ
جاذبه ها : چشم اندازهای اشترانکوه، آبشارهای یخی و جلوه‌ های زندگی بومی
مسیر : ‌خرم آباد – الیگودرز – مناطق کوهستانی هم‌ جوار- برگشت از مسیر خرم ‌آباد
ملاحظات: حتماً تور همراه با راهنمایان و نگهبانان محلی معتبر اجرا شود.

محدوده چهارمحال و بختیاری

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : شهرکرد مسیر خط الراس پنج زمستان کمپینگ
جاذبه ها : توپوگرافی خاص زاگرس مرتفع، سفر در مسیرهای بدون جاده و جلوه های زندگی بومی
مسیر : شهرکرد، مناطق چلگرد و کوهرنگ از مسیر خط الراس کوهستان
ملاحظات: حتماً تور همراه با راهنمایان و نگهبانان محلی معتبر اجرا شود.

کهگیلویه و بویر احمد

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : یاسوج مناطق کوهستانی همجوار هفت زمستان کمپینگ
جاذبه ها : توپوگرافی خاص زاگرس مرتفع، سفر در مسیرهای بدون جاده و جلوه‌های زندگی بومی
مسیر : شهرستان یاسوج، مناطق کوهستانی مرتفع استان کهکیلویه و بویر احمد
ملاحظات: حتماً تور همراه با راهنمایان و نگهبانان محلی معتبر اجرا شود.

شیرکوه

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : یزد ارتفاعات شیرکوه سه زمستان کمپینگ
جاذبه ها : تنوع اقلیمی و جغرافیایی – آثار فرهنگی – تاریخی یزد و تفت
مسیر : یزد – تفت – ارتفاعات شیرکوه
ملاحظات: تور با دیدار از جاذبه ‌های فرهنگی یزد و بیابان ‌گردی در یزد ترکیب شود.

گروه: اسکی – زیرگروه: هلی اسکی

زاگرس مرتفع- محدوده استان لرستان

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : الیگودرز ‌خط‌الراس‌های پیرامون پنج زمستان کمپینگ
جاذبه ها : چشم اندازهای اشترانکوه، آبشارهای یخی و جلوه‌ های زندگی بومی
مسیر : ‌خرم آباد – الیگودرز – مناطق کوهستانی هم ‌جوار- برگشت از مسیر خرم‌آباد
ملاحظات: حتماً تور همراه با راهنمایان و نگهبانان محلی معتبر اجرا شود.

محدوده چهارمحال و بختیاری

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : شهرکرد ارتفاعات مناطق مرکزی و جنوبی استان پنج اواخر پاییز تا اوایل بهار کمپینگ
جاذبه ها : توپوگرافی خاص زاگرس مرتفع، سفر در مسیرهای بدون جاده و جلوه های زندگی بومی
مسیر : شهرکرد – مناطق چلگرد و کوهرنگ از مسیر خط الراس کوهستان
ملاحظات: حتماً تور همراه با راهنمایان و نگهبانان محلی معتبر اجرا شود.

کهگیلویه و بویر احمد

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : یاسوج مناطق کوهستانی اطراف هفت اواخر پاییز تا اوایل بهار کمپینگ
جاذبه ها : توپوگرافی خاص زاگرس مرتفع، سفر در مسیرهای بدون جاده و جلوه‌ های زندگی بومی
مسیر : شهرستان یاسوج – مناطق کوهستانی مرتفع استان کهکیلویه و بویر احمد
ملاحظات: حتماً تور همراه با راهنمایان و نگهبانان محلی معتبر اجرا شود.

شیرکوه

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : یزد ارتفاعات شیرکوه سه زمستان کمپینگ
جاذبه ها : تنوع اقلیمی و جغرافیایی – آثار فرهنگی – تاریخی یزد و تفت
مسیر : یزد – تفت – ارتفاعات شیرکوه
ملاحظات: تور با دیدار از جاذبه‌ های فرهنگی یزد و بیابان ‌گردی در یزد ترکیب شود.

گروه: اسکی – زیرگروه: اسکی وحشی

کهگیلویه و بویر احمد

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : یاسوج مناطق کوهستانی اطراف هفت اواخر پاییز تا اوایل بهار کمپینگ
جاذبه ها : توپوگرافی خاص زاگرس مرتفع، سفر در مسیرهای بدون جاده و جلوه ‌های زندگی بومی
مسیر : شهرستان یاسوج – مناطق کوهستانی مرتفع استان کهکیلویه و بویر احمد
ملاحظات: حتماً تور همراه با راهنمایان و نگهبانان محلی معتبر اجرا شود.

شیرکوه

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : یزد ارتفاعات شیرکوه سه زمستان کمپینگ
جاذبه ها : تنوع اقلیمی و جغرافیایی – آثار فرهنگی – تاریخی یزد و تفت
مسیر : یزد – تفت – ارتفاعات شیرکوه
ملاحظات: تور با دیدار از جاذبه‌ های فرهنگی یزد و بیابان‌گردی در یزد ترکیب شود.

گروه: اسکی – زیرگروه: اسکی اسکاندیناویائی

پیست اسکی دیزین

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : تهران 120 یک زمستان- اوایل بهار هتل، مدرسه اسکی
جاذبه ها : یکی از بزرگ ‌ترین پیست ‌های اسکی خاور‌میانه
مسیر : تهران – کرج – گچسر – دوراهی گاجره – دیزین
ملاحظات: مربی جهت لوازم اسکی جهت اجاره و خرید موجود است.

پیست اسکی شمشک

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : تهران 50 یک زمستان هتل
جاذبه ها : پیست کاملاّ استاندارد برای مسابقات حرفه ‌ای و دارای پیست شب
مسیر : تهران – فشم – شمشک
ملاحظات: برای هرگونه مسابقات حرفه‌ای مناسب است.